מזרע תירס מבושל ומעוקר.

מגיע סגור ומוכן לאכלוס.

מזרע תירס מוכן - מעוקר

מחירהחל מ- 29.00 ₪