משלוחים

כלל המשלוחים הנשלחים מחברתנו מועברים באמצעות חברת השליחויות "דוור ראשון"

 

זמני חלוקה


מסירת המשלוח תתבצע לנמענים לפי ימי החלוקה שנקבעו מראש.
חלוקה תבוצע בימים ראשון עד חמישי בשבוע, בין השעות 00:08 - 00:20 כל אחד מימים אלה, להלן: ("יום חלוקה")
(אין חלוקה בימי שישי ושבת ערבי חג וחול המועד לפי החלטת החברה ולשיקולה).
(רשימת יעדים וזמני ביצוע תועבר בנפרד אל הלקוח ובנוסף תעודכן באתר האינטרנט של החברה).


תנאי הפצה וחלוקה


1 .משלוחים שיאספו ביום ה' יופצו החל מיום א'- אשר יהווה היום ראשון במניין ימי העסקים לביצוע חלוקה, על
פי הפירוט שלהלן.

('יום עסקים', משמעו- כל יום חלוקה, למעט ערבי חג, ימי חג או כל יום שחלים בו עיצומים, או שביתה, המונעים ביצוע המשלוח הרלבנטי).
2. המשלוחים יבוצעו בתוך 5 ימי עסקים ממועד האיסוף.
3. .למען הסר ספק מובהר, כי יום העסקים הראשון במניין הימים לביצוע משלוח יהיה היום שלמחרת איסוף
החבילות מהלקוח.
4. חלוקת המשלוחים והאיסופים תבוצע על ידי חברת דוור ראשון הפצה בע"מ.
5. במקרה של כשל בביצוע, ובכפוף לתיעודו, החברה אינה מתחייבת לעמוד בזמני ההפצה וחלוקה הנקובים
בהסכם זה. בסעיף זה "כשל", במשמע- נסיבות, אשר אינן בשליטת החברה, המונעות ביצוע המסירה, כגון
היעדר מענה מהנמען, היעדרות הנמען עצמו וסירוב לקבל את המשלוח; "תיעוד", במשמע - תיעוד הסיבה
לכשל.
6. מובהר, כי בכל מקרה לא ישאיר שליח החברה משלוח בפתח בית או דירת המען, אלא אם התקבל אישור
הלקוח לכך בהודעת סמס / בשיחה טלפונית.
7. איננו נכנסים לישובים בעלי סיכון ביטחוני. 

8. ישנה אפשרות לאיסוף עצמי.

חברת מייסיליום עושה כל שביכולתה למלא ולספק את ההזמנות במהירות האפשרית. במקרים מסוימים, כשמוצר דורש הכנה או ייצור מיוחדים לדרישת הלקוח ייתכנו עיכובים באספקה. 

 

במידה ומוצר דורש הכנה מיוחדת יצוין הדבר בדף המוצר בצירוף עם ימי טיפול משוערים בהזמנה.