top of page
A macro picture from a pink  oyster mushroom.jpg

מילון מונחים של עולם הפטריות

ברוכים הבאים לעולם המופלא של הממלכה השלישית - פטריות!

ראשית, נשמח לברך אורך על ההתעניינות שלך בעולם המיקולוגיה, אנחנו מבינים שכל המושגים החדשים בתחום עלולים לבלבל ולכן ריכזנו כאן כמה ביטויים ומילים שכדי להכיר.

אם עדין חסר לך מידע כלשהו, אנחנו כאן לעזור.

ביטויים ומושגים

מזרע - Spawn:

מזרע הוא בעצם החומר הביולוגי איתו אנחנו "נזרע" את התפטיר במצע הגידול שנבחר. מזרע לרוב מתייחס למזרע דגנים מאכלסים בתפטיר של פטריה על מנת להזריע בהמשך מצעי גידול, אך מזרע יכול להיות גם תרבית נוזלית, מזרע נסורת ועוד.

מצע גידול - Substrate:

מצע גידול לפטריות יכול להיות מורכב מחומרים שונים בהתאם לסוג הפטריה שרוצים לגדל. התפטיר יאכלס את מצע הגידול, יצרוך ויפרק את החומרים המזינים בו. המצע גידול בנוסף לחומרי הזנה לתפטיר ייתן גם כמות נוזלים מספקת ליציאת גופי פרי.

הזרעה - Innoculation:

התהליך של "זריעת" תפטיר במצע גידול נקי להמשך אכלוס . הזרעה יכולה להיות של מצע גידול, של מזרע או כלי עם מצע מזון לתפטיר.

גופי פרי - Fruiting Bodies:

גופי הפרי הם בעצם הפטריות שכולנו מכירים. הפטריה עצמה (התפטיר) חיי על מצע הגידול שלו, ובהינתן תנאים מתאימים התפטיר יפתח גופי פרי על מנת להמשיך להתרבות. כל פטריה תשחרר בבגרותה נבגים שימשיכו ויהפכו לתפטיר חדש.

אכלוס - Colonization:

התהליך של גדילת התפטיר על מצע גידול כלשהו, בין אם צלחת פטרי או מצע "להפרחה".

תפטיר - Mycelium:

התפטיר הוא בעצם הפטריה עצמה, הגוף שלה לבן וחוטי כמו קורי עכביש שגודלים ומתפתחים על מצע מזון זמין בטבע או בגידול מתורבת. התפטיר בנוי מזרועות דמוי חוטים על מנת להתקדם למקורות מזון חדשים ולהעביר מידע מחלק אחד שלו לאחר ממש כמו מערכת עצבים מתוחכמת .

תרבית - Culture:

תרבית בתחום המיקולוגיה זה בעצם תפטיר על צלחת פטרי, שמהווה ריבוי תאים של הפטריה

בידוד גנטי - Isolation:

פעמים רבות נראה את הביטוי "בידוד גנטי" בתחום המיקולוגיה. בידוד גנטי זה בעצם צמצום המאגר הגנטי בתרבית כלשהי על ידי העברת חלקים קטנים ממנה לצלחות פטרי שונות על מנת לברור ממנה קווים גנטים שונים שיתפקדו בצורה שונה. 

פלאש - Flush:

פלאש זה ביטוי מקביל ל"קציר" או "ייבול", הוא מתאר נאגלה אחת של גופי פרי ממצע גידול.

מצע שנתן 4 פלאשים, פרח 4 פעמים.

חדר פריחה - Fruiting Chamber:

חדר פריחה או חדר הפרחה זה המקום בו נציג את מצעי הגידול שלנו בפני תנאים מתאימים להוצאת גופי פרי. תנאים אלו יכולים להשתנות בין זנים שונים של פטריות. בחדר הפרחה לרוב .נרצה לייצר תנאי לחות גבוהה, טמפ ותאורה מתאימה 

הפרחה - Fruting:

הפרחה של פטריות זה בעצם השלב שבו מצעי הגידול שלנו יוציאו גופי פרי. הביטוי הפרחה שנוי במחלוקת מכיוון שהוא לא מדויק. פטריות לא פורחות אלא מוציאות גופי פרי, הפועל המדויק יותר יהיה "הפרטה" אך גם זה לא מדויק ולכן הוחלט להשאר עם הפרחה.

פרימורדיה - Primordia:

 פרימורדיה זה השלב הראשוני של גופי הפרי. 

 היפאל נוטס - hypal knots

היפאל נוטס הם קשרים בין "זרועות" של תפטיר הנפגשים בנקודה ומייצרים התחלה של פרימורדיה

נבגים - Spores:

נבגים הם אמצעי הרבייה של הפטריות. נבגים הם אבקה מיקרוסקופית היוצאת מהדפים / נקבוביות של הפטריה שהיא בוגרת. הנבגים נישאים ברוח עד שינחתו על מקור מזון חדש שם יבקעו ובתורם יהפכו לתפטיר חדש שייצור גופי פרי.

bottom of page